Produktutvikling

Produksjon

Logistikk

Velkommen til Platech as

Velkommen til Platech, en stansefabrikk som bearbeider alle typer tynnplater. Vi utfører så vel små som store oppgaver ved hjelp av moderne teknologi og rasjonelle produksjonsmetoder. Platech AS ble etablert i 1995. Vi ligger sentralt plasser i Vestfold mellom Tønsberg og Horten i 3000m2 store, nye og moderne lokaler. Vi forsøker hele tiden å være en foretrukken samarbeidspartner for våre kunder. Det har vi gjort gjennom betydelige investeringer i moderne produksjonsutstyr og rasjonelle produksjonsprosesser. Våre ansatte er med å gjøre dette mulig ved å inneha høy faglig kompetanse og positiv innstilling til å løse sine oppgaver.

 

Kvalitetsikring

Platech as er godkjent etter ISO 9001:2008 standarden. I begynnelsen av 2015 tok Platech AS i bruk Landax som et verktøy i kvalitetssikrings systemet.